DiViTec - Faktaruta

Här publicerar vi faktablad s.k. ”white papers” av allmänt intresse.
Bladen är producerade av respektive produktchefer / specialister
från våra leverantörer.

ADF Demystifying Active Format Description - PDF
   
3Gb/s Five Things you should know - PDF
   
Optik-kalkylator Kalkylera distans till Objekt, dimension och focal längd
   
3D TV Are you ready? - PDF
   
Loudness 10 things you need to know about Loudness - PDF