Företagspresentation

 

DiViTec AB startade i januari 1996 under namnet
Cavena Broadcast AB.För att stärka profilen som
ledande produkt- och systemleverantör inom video
och audioteknik ändrades namnet hösten 2000 till 
DiViTec AB - Digital Video Technology AB.
 

DiVitec, som har sitt säte i Täby norr om
Stockholm, har under de senaste åren blivit en
av huvudleverantörerna på den svenska marknaden med leveranser och
installationer av professionell utrustning till Broadcasters (TV-stationer),
Produktionsbolag, Post Production-företag, Mediaskolor, Processkontrollrum
samt andra privata och offentliga institutioner och miljöer.

Företaget levererar även nyckelfärdiga system över hela världen.

DiViTec är generalagent för ledande tillverkare inom broadcastområdet och
bedriver försäljning av audio-/video- och datautrustning för inspelning,
efterbearbetning, distribution, lagring och sändning i 3G/HD eller SD-format
över video-, fiber- och IP. 
I sortimentet ingår även produkter för bildpresentation i kontrollrum, hörsalar
och offentlig miljö.

De senaste årens utveckling har medfört stora förändringar av utrustning och
teknik inom dessa områden.
DiViTec ligger i frontlinjen när det gäller att implementera ny teknik för att höja
prestanda, kostnadseffektivisera eller skapa ett användarvänligare system.

I företaget finns en mångårig erfarenhet av konstruktion, installation och
driftsättning av analoga och digitala videosystem.

DiViTec har egen verkstad och systemavdelning som erbjuder:

- Systemdesign
- Installation
- Service & Support
- Supportavtal

DiViTecs affärsinriktning är att sälja såväl fristående produkter som nyckelfärdiga, kundanpassade system och att ge våra kunder en hög grad av service och
support.
Vi bygger vår verksamhet på långa och goda affärsrelationer med våra kunder.